Közszolgáltatás szüneteltetése

Lakossági ügyfelek

Szolgáltatás szüneteltetésének feltételei: min. 30 naptól max. 1 évig terjedhet. Mindig tárgyévre vonatkozóan előre, írásban kell igényelni. A szolgáltatás szüneteltetési kérelmet minden évben megújítani szükséges, visszamenőleges szüneteltetésre nincs lehetőség!

Az ügyintézéshez be kell mutatnia: A kitöltött adatbejelentő lap mellékleteként csatolni kell 2 db közüzemi számlamásolatot (villany és vízszámla), amely alátámasztja, hogy az adott ingatlan életvitelszerűen nem lakott. Ez azt jelenti, hogy elfogadjuk az alapfogyasztásról szóló számlákat, a nullás számlákat, a csekély-időszerű fogyasztást bizonyító számlákat. Ha nem az ingatlantulajdonos jár el, meghatalmazást is be kell mutatni.

Üdülőtulajdonosok

Üdülőingatlan esetében részleges szüneteltetésre nincs lehetőség, csak a teljes időszakra lehet azt kérvényezni. Amennyiben Ön csak időszakosan használja üdülőingatlanát, abban az esetben is – a törvényi kötelezettségek értelmében – a 6 havi szolgáltatást kell igénybe vennie.

A szüneteltetést mindig tárgyévre vonatkozóan, írásban előre kell igényelni az adatbejelentő lap kitöltésével és két közüzemi víz-, és villany számlarészletező (nem csekk) megküldésével.

Gazdálkodó szervezetek

Azon ingatlanhasználók szüneteltetési kérelmét tudjuk elfogadni, akik előre és írásban jelzik, hogy lakatlan az ingatlan.

Benyújtandó dokumentumok: aláírási címpéldány másolata. Ha nem az aláíró jár el, meghatalmazást is csatolni kell.