Hasznosítható hulladékok

A hasznosítható hulladék olyan, a közszolgáltató által meghatározott hulladék, amely továbbhasznosítható. Ilyen például:

 • Műanyag (pl.: pet palackok, mosószeres, öblítős flakonok, nejlonzacskók, fóliák, tejfölös, joghurtos poharak kiöblítve)
 • Papír (pl.: újság, karton, italos karton dobozok, gyümölcsleves, tejes Tetra pack dobozok)
 • Fém (pl.: sörös, üdítős, konzerves fémdobozok)
 • Üveg
 • Zöldhulladék

Az utóbbi évtized új szempontja, mely egyre nagyobb jelentőséggel bír, hogy a társadalmaknak, így az egyénnek is kiemelt kötelezettsége a természeti erőforrások védelme, a hulladékok hasznosításában való mindennapi aktív részvétel. Az anyagában történő hasznosítás révén csökken a véges természeti erőforrások, anyagok felhasználásának üteme.

A korszerű hulladékgazdálkodásban az a cél, hogy a hasznosítható hulladék aránya növekedjen a vegyes hulladékkal szemben. Az anyagában hasznosítható hulladékok aránya még alacsony: a számos szennyező, oda nem illő anyag eltávolítása után a lakosságnál keletkező hulladékoknak csak kb. 5-7%-át tudjuk értékesíteni és hasznosításra továbbadni. Hazánk európai uniós vállalása 2020-ra 50%!

A hasznosítható hulladékokat gépi és kézi utóválogatást követően a DTKH Kft. értékesíti. Az így befolyt bevétel csökkenti, mérsékli az ellátási területünkön élő családok közszolgáltatási díjait.

A termékdíjat szintén mi fizetjük meg a kereskedelmi láncokban, üzletekben, elsősorban a csomagolási hulladékok után. Természetesen vannak olyan termékdíjak, melyeket egyéb termékek után fizetünk. Ilyenek a gépkocsi gumiabroncsok, akkumulátorok, hűtőgépek stb. A termékdíj csak az anyagában történő hasznosításra visszagyűjtött, szigorú elszámolási rend alapján ellenőrzött mennyiségű hulladék után jár.

Ha tehát értékes, hasznosítható hulladékot dob a hulladéktárolóba, duplán fizetünk érte! Nem tudjuk visszakapni a már kifizetett termékdíjat (ami a termék árába van beépítve), elveszítjük az anyag értékesítésének árbevételét, és emellett még a közszolgáltatási díjat is fizetnünk kell.

Hulladékkezelés a hasznosítás jegyében

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. elkötelezett a fenntartható fejlődés, illetve annak támogatása iránt. Magunkénak valljuk azokat a nemzetközi irányelveket, amelyek szerint a fenntarthatóság a legfőbb záloga annak, hogy az emberiség elhárítsa a Földet fenyegető klímakatasztrófát.

Mindezen törekvéseknek a felelősségteljes hulladékgazdálkodás az egyik legfontosabb alappillére. A hulladék eredményes kezelése mindannyiunk közös érdeke és célja: a hasznosítással ugyanis hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a hulladékok nyersanyagként vagy energiaforrásként születhessenek újjá. Ezáltal is csökkenthetjük azt a hulladékmennyiséget, amelyet jelenleg világszerte lerakókban ártalmatlanítunk.

A hulladékok hasznosításához – kezelésükön túl – a következő eljárásokat alkalmazhatjuk:

 1. újrafeldolgozás: a hulladék egészének újbóli vagy ismételt felhasználása (pl. papír → újrapapír);
 2. visszanyerés: a hulladék valamely összetevőjének leválasztása, majd alapanyaggá alakítása (pl. italos-kartondoboz → papírpép → újrapapír);
 3. energetikai hasznosítás: a hulladék energiatartalmának kinyerése, illetve felhasználása (pl. aprított vegyes hulladék → másodlagos fűtőanyag (RDF) → cementgyárak fűtése); 
 4. komposztálás: a bio-, illetve zöldhulladék – biológiai úton – szerves anyaggá történő átalakítása (pl. falevelek → komposzt).

Az ország egyik legnagyobb szolgáltatójaként valamennyi itt felsorolt területen aktív szerepet vállalunk. A szelektív hulladékok begyűjtésével, majd előkészítésével olyan társaságok tevékenységét segítjük, amelyek újrafeldolgozás (1), illetve visszanyerés (2) révén hasznosítanak egyes hulladékfajtákat. Az energetikai hasznosításhoz (3) közvetlenül is hozzájárulunk, hiszen aprított fűtőanyagot (RDF-et) állítunk elő, valamint kerepesi lerakónkban összegyűjtjük a biogázt. Ezen túlmenően pedig komposztálással (4) is foglalkozunk. 

A DTKH programjának köszönhetően tehát a hulladékok jelentős részét hasznosíthatjuk, valamint lerakóinkban a biztonságos ártalmatlanításról is gondoskodhatunk. Hulladékkezelő központjainkban – Nógrádmarcalban és Kerepesen, az Ökörtelek-völgyben – részben azonos technológiával rendelkezünk. Utóbbi telephelyünkön kézi válogatót is üzemeltetünk, amely a szelektív hulladékot fogadja.

A szelektíven gyűjtött hulladék sorsa 

A lakossági, a közületi és az intézményi szelektív gyűjtésből származó hulladékot a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kerepesi Ökörtelek-völgyi Regionális Hulladékkezelő Központjának Válogatóműje fogadja. 

A szelektív hulladékot zárt csarnokban, gépi technológia segítségével és kézi erővel válogatjuk.

A környezetükre odafigyelő emberek által szelektíven gyűjtött papírt, fémet, műanyagot fedett betonozott térre öntik ki a teherautók. A tisztán begyűjtött papírt, esetenként műanyagot munkatársaink elkülönítik és bálázzák. A vegyesen begyűjtött szelektív hulladékot pedig ugyanerről a területről rakodják fel vagy öntik a szelektív zsákokból a feldolgozószalagra.

A válogatószalag mellett dolgozó kollégáink a kigyűjthető szelektív hulladékot típusonként (papír, műanyag, fém) leválogatva szeparálják.

Külön tárolókba kerülnek a vegyes és kartonpapírok, a tetra pakos dobozok, a PET-palackok, a HDPE típusú műanyagból készült nagyobb öblítős és mosószeres flakonok, a fóliák és zacskók, a sörös- és üdítősdobozok, a műanyag- és alumíniumhulladékokon maradt papírok és fóliák, valamint a mágneses szeparátorral elkülönített vastartalmú konzervdobozok.

Az így leválogatott hasznosítható hulladékokat munkatársaink fajtánként bálázzák, majd kamionok szállítják el a hulladékhasznosító társaságokhoz.

A szelektív gyűjtőszigetek konténereiben elhelyezett üveg külön utat jár be: ez az anyag közvetlenül – válogatás nélkül – az újrafeldolgozó üzemekbe kerül. 

Évről évre egyre több szelektív hulladékot gyűjtünk be a lakosságtól, illetve a gazdálkodó szervezetektől, amelynek körülbelül 40%-a kerül hasznosítókhoz újrafeldolgozásra, ezzel is csökkentjük a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét.

Ezúton is köszönjük Önöknek, hogy szelektív gyűjtésükkel óvják környezetünket! 

Néhány hasznos tanács, hogy még hatékonyabban szelektáljunk

 • A papírdobozokat nyomjuk össze laposra, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak, ezáltal minél több papírhulladék férjen a gyűjtőzsákba, illetve kukába!
 • Az italosdobozokat, konzervdobozokat, joghurtospoharakat öblítsük ki! 
 • Higiéniai okokból nem szabad a szelektív gyűjtőkbe dobni az élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket (pl. olaj, zsír, háztartási vegyi anyag) tartalmazó hulladékokat, egyebek mellett margarinos dobozt, használt papír zsebkendőt, szalvétákat stb.!
 • Az üvegpalackokról távolítsuk el a kupakot! A műanyag palackok kupakjait érdemes külön gyűjteni, ezeket bárkitől felvásárolják a műanyag-hasznosító cégek.
 • Nem szabad a gyűjtőedényekbe hungarocellt, CD-t, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya) helyezni, mert újrafeldolgozásuk jelenleg nem megoldott! (A hungarocellt csak a hulladékudvarokban, külön edényzetben gyűjtjük!) 
 • A csomagolásokon elhelyezett címkék nem nehezítik az újrafeldolgozást: mivel kollégáink elkülönítik, nem szükséges eltávolítani azokat!

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés >>>

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek >>>