Érkeznek a 2022. évre érvényes matricák a KOMMUNÁLIS HULLADÉK gyűjtésére szolgáló edényekre!

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatás jogos igénybevételét igazoló 2022. évre érvényes matrica a 2021. IV. negyedévre vonatkozó számlával együtt került postázásra! Az NHKV Zrt. által küdött borítékon a "Fontos mellékletet tartalmazhat!" felirat található!

Ennek megfelelően az arra jogosult, a számla mellett megtalálja a borítékban az 2022. évre érvényes matricát, annak hátoldalán pedig az éves szállítási rendet, csomagolási és zöldhulladékra vonatkozóan.

Az ingatlanhasználók a matricán szereplő adatok ellenőrzését követően, amennyiben annak tartalmát helyesnek találják, mielőbb ragasszák fel azt a KOMMUNÁLIS HULLADÉK gyűjtésére szolgáló edényre jól látható módon!

A 4 gyűjtőedénynél többre szerződött Ingatlanhasználók, valamint az elektronikus számlával rendelkező Ügyfeleink nem a számlával együtt, de szintén postai úton kapják meg az érvényesítő matricákat!

Az ingatlanhasználó, aki – fenti kivételektől eltekintve –

  • nem kapott matricát
  • eltérés mutatkozik a matricán szereplő űrtartalom (liter) és a használt edényzet űrtartalma között,
  • a kapott matricán szereplő adatok nem megfelelőek,
  • vagy társasházi ingatlantulajdonos (közös edényzetet használók) egyedi matricát kapott

kérjük jelezze azt a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, és a jogosultság, és adategyeztetést követően szükség szerint pót matricát kap.

A szolgáltatás igénybevételében történő változás (ingatlan adás-vétel, új bejelentés stb.) esetén a matricát a közszolgáltató ügyfélszolgálata biztosítja.

A matrica tehát egyértelműen azonosítja a szolgáltatást jogosan igénybe vevőt, valamint az ürítésre kihelyezett edényzetet, melynek meg kell felelnie a nyilvántartásban szereplő szerződött – a díjszámítás alapját is képező – mennyiséggel.

Összegezve: A számlán szereplő liter mennyiségnek, a gyűjtőedény (kuka) méretének és a matricán szereplő méretnek egyeznie kell!

Fentiek alapján amennyiben eltérés mutatkozik:

- vagy a gyűjtőedényt szükséges cserélni a számlán szereplő űrméretűvel megegyezőre,

- vagy a számlázandó litermennyiség módosítása szükséges az alkalmazott űrméretű edény litermennyisége szerint.

A megfelelő űrtartalmú edényzet beszerzéséről/cseréjéről az Ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A számlázandó litermennyiség módosítása miatt forduljon a közszolgáltatóhoz!